top of page

Our team

DEAN

Liangwei Zhu

ASSOCIATE DEAN

Daisy Dai   Shi Tang

ASSOCIATE DEAN (China)

Han Rao

SECRETARY
Secretary-General

Zimu Tang

EVENT DEPARTMENT

Manager 

Bowen Yi

Wen Yan

Kuang Li

Chen Yang

MEDIA DEPARTMENT

Manager

Qinyin Shen

Yidan Zhu

Executive Commitee

Shan Dan   Liangwei Zhu   Daisy Dai   

Shi Tang   Zimu Tang   Jamie Yin   Rao Han

bottom of page